เลือกการเช่า VPS สำคัญอย่างไร

VPS หรือชื่อเต็มคือ Virtual Private Server เป็นทางเลือกของการบริการสำหรับผู้ที่ต้องการเช่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บไซต์ เพราะการที่เราจะมีเว็บไซต์การมีเซิร์ฟเวอร์นั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็ปไซต์ก็เปรียบเสมือนฮาร์ดดิสก์ที่คอยเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในความพิวเตอร์ ดังนั้นตัวเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นเหมือนที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ สำหรับเว็บไซต์ที่ทำให้เราสามารถเก็บไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ หรือวิดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ จากเว็บไซต์ได้นั่นเอง

VPS มีที่มาอย่างไรในยุคแรกที่เพิ่งมีอินเทอร์เน็ต การจะมีเว็บไซต์ได้จำเป็นต้องเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตามบริษัทโฮสติ้งต่างๆ เหมือนกับการเช่าซื้อเครื่องฮาร์ดดิสก์ไว้เก็บข้อมูลของเว็บไซต์ โดยมีบริษัทโฮสติ้งก็เป็นคนดูแลตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้ ซึ่งมีข้อเสียหลายอย่าง เช่น มีความเสี่ยงสูงที่เซิร์ฟเวอร์ที่ล่มทั้งระบบ เก็บกู้ข้อมูลกลับมาไม่ได้ การเข้าถึงข้อมูลอาจล่าช้ากว่าตามความใกล้ไกลจากต้นทาง เป็นต้น

ต่อมาจึงได้เกิดการพัฒนาแนวคิดแบบ cloud computing ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทำให้การจัดเก็บ ประมวลผล และเรียกใช้ข้อมูลมีความยืนหยุ่น เสถียร และรวดเร็วมากขึ้น คือสามารถทำที่ไหน เมื่อไหร่ และเท่าไหร่ก็ได้ ตามแต่ว่าสถานะของเว็บไซต์ในขณะนั้นมีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่ เมื่อ VPS Hosting รับเอาแนวคิดนี้มาใช้จึงทำให้การเก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์เสมือนอย่างเช่า VPS มีความสะดวกง่ายดาย มีการใช้งานที่คุ้มค่าอย่างสูงสุด และมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังเป็นมิตรกับผู้ใช้งานที่อาจไม่ได้มีความรู้เชิงเทคนิคมากนักให้สามารถสร้างและดูแลเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองอย่างไร้กังวลเรื่องปัญหาขัดข้องของเซิร์ฟเวอร์

VPS ทำอะไรได้บ้าง นอกจากที่เช่า VPS จะเป็นบริการเช่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์แล้ว VPS ยังสามารถใช้ทำประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ใช้ในการดาวน์โหลด Torrents เพื่อลดภาระให้กับคอมพิวเตอร์ ใช้เป็นพื้นที่สำรองข้อมูล ใช้สร้างพื้นที่ส่วนตัวในการซิงค์และเก็บไฟล์ ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์สำหรับการรับส่งอีเมลหรือเซิร์ฟเวอร์ VOIP

ถ้าหากคุณมีความรู้เรื่องการจัดการเซิร์ฟเวอร์คุณสามารถเปลี่ยนจากผู้ใช้บริการมาเป็นผู้ให้บริการแทนได้ด้วยการลงทุนกับตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วปล่อยให้เช่าเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้เปิดบริการให้เช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเองได้ หรือในกรณีที่คุณเป็นคนทำงานสายไอทีหรือพัฒนานักพัฒนาโปรแกรม แอพลิเคชัน หรือระบบปฏิบัติการต่างๆ คุณสามารถเช่า VPS เป็นตัวทดสอบซอร์ฟแวร์หรือแอพลิเคชันได้เช่นกัน

การเช่า VPS เซิร์ฟเวอร์สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความยืดหยุ่นกับผู้ใช้งานที่สามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้ได้  สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับธุรกิจหลายประเภท อีกทั้งตามทฤษฎีแล้วสามารถตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยได้ดีกว่าการใช้บริการต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตอีกด้วย